Thomas Milsted

Website: http://www.stresstaenketanken.dk

Profile: Generalsekretær i Stressfonden og medlem af Stresstænketanken. Forfatter, underviser, foredragsholder og skribent. Thomas Milsted har arbejdet med stress i hen ved 20 år. Han lægger vægt på, at vejen ud af stress og hen mod trivsel er et fælles anliggende. Hvis ikke det organisatoriske niveau spiller sammen med ledelse, det kollegiale og individet, vil det ikke lykkes at skabe trivsel. Hvis vi vil sygefravær og stress til livs, må vi turde i højere grad at udfordre rammerne og ikke tro at den enkelte medarbejder har uanede resurser til håndtere et hvilket som helt vilkår. Vi har den største medarbejdertilfredshed i verden, men desværre også den største psykiske nedslidning. Det kan vi løse ved at træne lederne og organisationen i grundlæggende menneskekundskab.

Indlæg af Thomas Milsted: